روند ثبت سایت در سامانه ای سلکت 

1- تکمیل فرم درخواست ثبت سایت
2- در صورت موفق آمیز بودن درخواست ثبت یک ایمیل دریافت خواهید نمود.
3- قرار گرفتن در نوبت بررسی (مدت زمان بررسی تا ثبت سایت حداقل یک هفته می باشد.)

4- ثبت در سامانه ای سلکت
5- انتشار( در این مرحله یک ایمیل دریافت خواهید نمود که حاوی لینک به صفحه اختصاصی سایت شما است.)
6- دریافت امتیازات پایه
7- بروزرسانی امتیاز

رتبه در ای سلکت 
بر اساس الگوریتم ای سلکت، 5 نوع رتبه وجود دارد :
1- رتبه کل : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با تمامی سایت های ثبت شده در ای سلکت محاسبه می شود.
2- رتبه در هر دسته بندی : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با سایت های مشابه در یک دسته بندی موضوعی محاسبه می شود.
3- رتبه در استان : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز سایت های هم استانی با یکدیگر محاسبه می شود.
4- رتبه در بین سایت های دارای نماد ساماندهی - بزودی
5- رتبه در بین سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی - بزودی

روش محاسبه امتیاز

1- دریافت بیش از 30 پارامتر  
2- ورود مقادیر به الگوریتم اختصاصی ای سلکت
3- پردازش داده ها
4- تخصیص یک رتبه کل،یک رتبه در هر دسته بندی، یک رتبه در استان، یک رتبه نماد ساماندهی و ... بصورت کاملا یکتا به هر وب سایت 

بروز رسانی امتیاز
امتیاز، رتبه و مقدار پارامترها هر 24 ساعت یکبار بصورت سیستمی بروز رسانی می شود.