روند ثبت سایت در سامانه ایسلکت 

1- تکمیل فرم درخواست ثبت سایت
2- در صورت موفق آمیز بودن درخواست ثبت یک ایمیل دریافت خواهید نمود.
3- قرار گرفتن در نوبت بررسی (مدت زمان بررسی تا ثبت سایت حداقل یک هفته می باشد.)

4- ثبت در سامانه ایسلکت
5- انتشار( در این مرحله یک ایمیل دریافت خواهید نمود که حاوی لینک به صفحه اختصاصی سایت شما است.)
6- دریافت امتیازات پایه
7- بروزرسانی امتیاز

رتبه در ایسلکت 
بر اساس الگوریتم ایسلکت، 5 نوع رتبه وجود دارد :
1- رتبه کل : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با تمامی سایت های ثبت شده در ایسلکت محاسبه می شود.
2- رتبه در هر دسته بندی : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با سایت های مشابه در یک دسته بندی موضوعی محاسبه می شود.
3- رتبه در استان : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز سایت های هم استانی با یکدیگر محاسبه می شود.
4- رتبه در بین سایت های دارای نماد ساماندهی
5- رتبه در بین سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی