روند ثبت سایت در ای سلکت 

1- تکمیل فرم درخواست ثبت سایت
2- ثبت در پرتال ای سلکت
3- انتشار
4- دریافت امتیازات پایه

5- بروزرسانی امتیاز

توجه  :
مدت زمان بررسی تا ثبت سایت حداقل یک هفته می باشد.


رتبه در ای سلکت 
بر اساس الگوریتم ای سلکت، دو نوع رتبه وجود دارد:
1- رتبه کل : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با تمامی سایت های ثبت شده در ای سلکت محاسبه می شود.
2- رتبه در هر دسته بندی : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با سایت های مشابه در یک دسته بندی موضوعی محاسبه می شود.


روش محاسبه امتیاز

1- دریافت بیش از 30 پارامتر مختلف : 
الکسا(Alexa)/سیمیلاروب(Similarweb)/
موز(MOZ)/گوگل(Google)/ای نماد(eNamad)/ساماندهی(Samandehi)/حقیقی/حقوقی/گواهی SSL/محبوبیت و پارامترهای دیگر
2- ورود مقادیر به الگوریتم اختصاصی ای سلکت
3- پردازش داده ها
4- تخصیص یک رتبه کل و یک رتبه در هر دسته بندی بصورت کاملا یکتا به هر وبسایت 


بروز رسانی امتیاز
امتیاز سایت ها هر 24 ساعت یکبار بروز رسانی می شود.