رتبه بندی بر اساس استان اردبيل

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه
580 هنرانه 9,417 فرهنگ و هنر 4
606 آلما اپس 9,172 دانلود 14
799 ایرانگرد 7,694 گردشگری و سفر 14