رتبه بندی بر اساس استان اردبيل

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه
543 هنرانه 11,842 فرهنگ و هنر 4
660 آلما اپس 11,037 دانلود 12
855 ایرانگرد 9,704 گردشگری و سفر 14