رتبه بندی بر اساس استان لرستان

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه
666 پرشن ایکسترا 10,961 مجله اینترنتی 36
834 گیم لایو 9,927 کامپیوتر و فناوری اطلاعات 34