شرکت های صنایع سنگین

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
347 صنایع نان سالم تبریز 11,288 شرکت های صنایع سنگین 1 آذربايجان شرقي
توضیحات ...
358 ساندویچ پانل 10,821 شرکت های صنایع سنگین 2 تهران
توضیحات ...
364 آلاکس ایران 10,656 شرکت های صنایع سنگین 3 آذربايجان شرقي
توضیحات ...
382 کارا بست 10,181 شرکت های صنایع سنگین 4 تهران
توضیحات ...
404 کهن سرام 9,716 شرکت های صنایع سنگین 5 تهران
توضیحات ...
468 گروه صنعتی رامادر 8,262 شرکت های صنایع سنگین 6 تهران
توضیحات ...
470 لوله بازکنی تهران 8,246 شرکت های صنایع سنگین 7 تهران
توضیحات ...
477 شرکت سرمایش 8,171 شرکت های صنایع سنگین 8 خراسان رضوي
توضیحات ...
494 فراز پایه 8,036 شرکت های صنایع سنگین 9 البرز
توضیحات ...
505 عایق الاستومری 7,956 شرکت های صنایع سنگین 10 تهران
توضیحات ...
525 آبرو پالایش پایدار 7,834 شرکت های صنایع سنگین 11 تهران
توضیحات ...
533 آریا تجهیز کپرسور 7,800 شرکت های صنایع سنگین 12 البرز
توضیحات ...
564 برنا یاور ویرا 7,465 شرکت های صنایع سنگین 13 تهران
توضیحات ...
573 آذرخش 7,311 شرکت های صنایع سنگین 14 تهران
توضیحات ...
581 شرکت لوله و ماشین سازی ایران 7,235 شرکت های صنایع سنگین 15 تهران
توضیحات شرکت لوله و ماشین سازی ایران ...
639 شرکت پولاد پیچ کار 6,221 شرکت های صنایع سنگین 16 تهران
توضیحات ...
747 پانید استیل 4,834 شرکت های صنایع سنگین 17 تهران
توضیحات ...