خبری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
16 تابناک 36,206 خبری 1 تهران
29 مشرق نیوز 34,976 خبری 2 تهران
40 فرارو 33,637 خبری 3 تهران
46 انتخاب 33,196 خبری 4 تهران
59 فردا نیوز 32,461 خبری 5 تهران
61 عصر ایران 32,321 خبری 6 تهران
72 پارس نیوز 31,325 خبری 7 آذربايجان شرقي
90 پارسینه 30,166 خبری 8 تهران
110 رجا نیوز 29,359 خبری 9 تهران
116 جهان نیوز 29,165 خبری 10 تهران
157 روزنو 27,116 خبری 11 تهران
165 روزامه 26,980 خبری 12 تهران
166 توریسم آنلاین 26,969 خبری 13 تهران
167 بانکی 26,966 خبری 14 تهران
214 وکیل ملت 25,911 خبری 15 تهران
233 صدانیوز 24,874 خبری 16 تهران
234 جامعه خبر 24,816 خبری 17 تهران
314 صبحانه آنلاین 22,616 خبری 18 تهران
331 پلیم پارت 21,946 خبری 19 خراسان رضوي
374 دمادم 14,351 خبری 20 خراسان جنوبي
389 آتیه نیوز 13,953 خبری 21 تهران
479 ریشه 12,873 خبری 22 تهران
521 جام نیوز 12,241 خبری 23 تهران
533 آرمان اقتصادی 12,115 خبری 24 تهران
554 اهر نیوز 11,714 خبری 25 آذربايجان شرقي
565 ایران استارتاپ 11,630 خبری 26 تهران
607 سیرجان آنلاین 11,436 خبری 27 كرمان
699 ایران نماکار 10,849 خبری 28 تهران
712 مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی 10,797 خبری 29 البرز
730 مدار اقتصاد 10,716 خبری 30 خراسان رضوي
774 وانا نیوز 10,469 خبری 31 تهران
863 تبریز 2018 9,503 خبری 32 آذربايجان شرقي