خبری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
20 تابناک 36,641 خبری 1 تهران
31 مشرق نیوز 35,676 خبری 2 تهران
38 انتخاب 34,036 خبری 3 تهران
52 فرارو 33,222 خبری 4 تهران
54 عصر ایران 32,991 خبری 5 تهران
60 فردا نیوز 32,761 خبری 6 تهران
76 پارس نیوز 31,435 خبری 7 آذربايجان شرقي
88 پارسینه 30,721 خبری 8 تهران
108 روزنو 29,991 خبری 9 تهران
110 رجا نیوز 29,834 خبری 10 تهران
115 جهان نیوز 29,515 خبری 11 تهران
146 روزامه 27,835 خبری 12 تهران
153 بانکی 27,601 خبری 13 تهران
169 توریسم آنلاین 27,274 خبری 14 تهران
189 وکیل ملت 26,946 خبری 15 تهران
239 صدانیوز 24,919 خبری 16 تهران
289 صبحانه آنلاین 23,501 خبری 17 تهران
297 پلیم پارت 23,361 خبری 18 خراسان رضوي
334 دمادم 16,536 خبری 19 خراسان جنوبي
347 جامعه خبر 15,701 خبری 20 تهران
385 آتیه نیوز 14,453 خبری 21 تهران
458 ریشه 13,613 خبری 22 تهران
507 جام نیوز 12,821 خبری 23 تهران
529 اهر نیوز 12,514 خبری 24 آذربايجان شرقي
530 ایران استارتاپ 12,500 خبری 25 تهران
543 آرمان اقتصادی 12,315 خبری 26 تهران
626 ایران نماکار 11,704 خبری 27 تهران
635 مدار اقتصاد 11,631 خبری 28 خراسان رضوي
727 مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی 11,092 خبری 29 البرز
758 وانا نیوز 10,954 خبری 30 تهران
809 سیرجان آنلاین 10,381 خبری 31 كرمان
840 تبریز 2018 9,883 خبری 32 آذربايجان شرقي