خبری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
16 تابناک 35,276 خبری 1 تهران
24 مشرق نیوز 34,534 خبری 2 تهران
42 عصر ایران 32,879 خبری 3 تهران
45 انتخاب 32,820 خبری 4 تهران
46 فردا نیوز 32,747 خبری 5 تهران
70 فرارو 31,596 خبری 6 تهران
108 پارسینه 28,982 خبری 7 تهران
109 رجا نیوز 28,967 خبری 8 تهران
120 پارس نیوز 28,249 خبری 9 آذربايجان شرقي
125 جهان نیوز 28,116 خبری 10 تهران
132 ریشه 27,916 خبری 11 تهران
139 روزامه 27,715 خبری 12 تهران
173 بانکی 26,978 خبری 13 تهران
193 توریسم آنلاین 26,322 خبری 14 تهران
208 روزنو 26,021 خبری 15 تهران
219 صدانیوز 25,687 خبری 16 تهران
221 وکیل ملت 25,630 خبری 17 تهران
275 صبحانه آنلاین 23,766 خبری 18 تهران
309 پلیم پارت 23,046 خبری 19 خراسان رضوي
340 دمادم 15,442 خبری 20 خراسان جنوبي
365 جامعه خبر 14,193 خبری 21 تهران
366 آتیه نیوز 14,159 خبری 22 تهران
425 جام نیوز 13,210 خبری 23 تهران
470 ایران استارتاپ 12,760 خبری 24 تهران
478 آرمان اقتصادی 12,696 خبری 25 تهران
511 مدار اقتصاد 12,341 خبری 26 خراسان رضوي
524 اهر نیوز 12,229 خبری 27 آذربايجان شرقي
530 ایران نماکار 12,194 خبری 28 تهران
710 مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی 11,143 خبری 29 البرز
748 وانا نیوز 10,855 خبری 30 تهران
779 سیرجان آنلاین 10,521 خبری 31 كرمان
794 تبریز 2018 10,385 خبری 32 آذربايجان شرقي