خبری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
17 تابناک 17,815 خبری 1 تهران
24 مشرق نیوز 17,139 خبری 2 تهران
37 عصر ایران 16,302 خبری 3 تهران
58 انتخاب 15,243 خبری 4 تهران
76 فردا نیوز 14,590 خبری 5 تهران
84 فرارو 13,931 خبری 6 تهران
109 پارسینه 12,354 خبری 7 تهران
118 پارس نیوز 12,009 خبری 8 آذربايجان شرقي
119 روزنو 11,625 خبری 9 تهران
134 رجا نیوز 11,159 خبری 10 تهران
141 جهان نیوز 10,908 خبری 11 تهران
143 جام نیوز 10,820 خبری 12 تهران
186 دمادم 9,173 خبری 13 خراسان جنوبي
189 وانا نیوز 9,040 خبری 14 تهران
190 بانکی 9,008 خبری 15 تهران
204 صبحانه آنلاین 8,516 خبری 16 تهران
213 توریسم آنلاین 8,172 خبری 17 تهران
216 آتیه نیوز 8,070 خبری 18 تهران
222 وکیل ملت 7,874 خبری 19 تهران
309 ریشه 5,750 خبری 20 تهران
415 آرمان اقتصادی 4,694 خبری 21 تهران
423 پلیم پارت 4,615 خبری 22 خراسان رضوي
449 ایران استارتاپ 4,457 خبری 23 تهران
535 ایران نماکار 3,728 خبری 24 تهران
547 سیرجان آنلاین 3,575 خبری 25 كرمان