فروشگاه اینترنتی عمومی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
1 دیجی کالا 25,495 فروشگاه اینترنتی عمومی 1 تهران
10 بامیلو 19,188 فروشگاه اینترنتی عمومی 2 تهران
47 مدیسه 15,706 فروشگاه اینترنتی عمومی 3 تهران
98 زنبیل 12,643 فروشگاه اینترنتی عمومی 4 تهران
153 کیمیا آنلاین 10,417 فروشگاه اینترنتی عمومی 5 تهران
229 یکنام 7,652 فروشگاه اینترنتی عمومی 6 تهران
273 چاره 6,719 فروشگاه اینترنتی عمومی 7 تهران
354 تیک تاک 5,466 فروشگاه اینترنتی عمومی 8 اصفهان
406 دید بازار 5,007 فروشگاه اینترنتی عمومی 9 تهران
412 کاشان خرید 4,905 فروشگاه اینترنتی عمومی 10 اصفهان
471 301030 4,521 فروشگاه اینترنتی عمومی 11 خراسان رضوي
474 ددی کالا 4,516 فروشگاه اینترنتی عمومی 12 آذربايجان شرقي
543 رادین کالا 4,043 فروشگاه اینترنتی عمومی 13 آذربايجان شرقي
558 پاسارگاد 3,897 فروشگاه اینترنتی عمومی 14 تهران
596 اله بازار 3,440 فروشگاه اینترنتی عمومی 15 آذربايجان غربي
609 بایوکس 3,114 فروشگاه اینترنتی عمومی 16 تهران
622 کلی فروش 2,165 فروشگاه اینترنتی عمومی 17 خراسان رضوي