فروشگاه اینترنتی عمومی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
3 دیجی کالا 42,363 فروشگاه اینترنتی عمومی 1 تهران
14 بامیلو 36,886 فروشگاه اینترنتی عمومی 2 تهران
94 زنبیل 30,081 فروشگاه اینترنتی عمومی 3 تهران
181 Vip دید بازار 26,579 فروشگاه اینترنتی عمومی 4 تهران
185 کیمیا آنلاین 26,537 فروشگاه اینترنتی عمومی 5 تهران
254 یکنام 24,121 فروشگاه اینترنتی عمومی 6 تهران
321 شاپ.آی‌آر 22,351 فروشگاه اینترنتی عمومی 7 تهران
328 چاره 22,052 فروشگاه اینترنتی عمومی 8 تهران
412 ساختینه 13,738 فروشگاه اینترنتی عمومی 9 خوزستان
413 آفسال 13,731 فروشگاه اینترنتی عمومی 10 قم
437 لاکچری استور 13,422 فروشگاه اینترنتی عمومی 11 تهران
464 بولگانو 13,039 فروشگاه اینترنتی عمومی 12 هرمزگان
602 تیک تاک 11,457 فروشگاه اینترنتی عمومی 13 اصفهان
620 Vip سات کالا 11,344 فروشگاه اینترنتی عمومی 14 آذربايجان شرقي
632 ابرکالا 11,212 فروشگاه اینترنتی عمومی 15 خوزستان
710 کاشان خرید 10,812 فروشگاه اینترنتی عمومی 16 اصفهان
780 پاسارگاد 10,412 فروشگاه اینترنتی عمومی 17 تهران
784 Vip رادین کالا 10,382 فروشگاه اینترنتی عمومی 18 آذربايجان شرقي
798 اله بازار 10,275 فروشگاه اینترنتی عمومی 19 آذربايجان غربي
832 دیجیتومال 9,946 فروشگاه اینترنتی عمومی 20 مازندران
844 بایوکس 9,826 فروشگاه اینترنتی عمومی 21 تهران
851 301030 9,729 فروشگاه اینترنتی عمومی 22 خراسان رضوي
854 دست 24 9,702 فروشگاه اینترنتی عمومی 23 خراسان رضوي