فروشگاه اینترنتی عمومی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
1 دیجی کالا 41,933 فروشگاه اینترنتی عمومی 1 تهران
17 بامیلو 35,156 فروشگاه اینترنتی عمومی 2 تهران
106 زنبیل 29,231 فروشگاه اینترنتی عمومی 3 تهران
168 کیمیا آنلاین 27,106 فروشگاه اینترنتی عمومی 4 تهران
253 یکنام 24,276 فروشگاه اینترنتی عمومی 5 تهران
278 دید بازار 23,735 فروشگاه اینترنتی عمومی 6 تهران
306 چاره 23,132 فروشگاه اینترنتی عمومی 7 تهران
325 تیک تاک 22,529 فروشگاه اینترنتی عمومی 8 اصفهان
469 بولگانو 12,766 فروشگاه اینترنتی عمومی 9 هرمزگان
485 ساختینه 12,626 فروشگاه اینترنتی عمومی 10 خوزستان
504 کاشان خرید 12,444 فروشگاه اینترنتی عمومی 11 اصفهان
512 آفسال 12,340 فروشگاه اینترنتی عمومی 12 قم
516 لاکچری استور 12,306 فروشگاه اینترنتی عمومی 13 تهران
551 ابرکالا 12,039 فروشگاه اینترنتی عمومی 14 خوزستان
682 رادین کالا 11,285 فروشگاه اینترنتی عمومی 15 آذربايجان شرقي
749 پاسارگاد 10,853 فروشگاه اینترنتی عمومی 16 تهران
780 اله بازار 10,517 فروشگاه اینترنتی عمومی 17 آذربايجان غربي
787 بایوکس 10,466 فروشگاه اینترنتی عمومی 18 تهران
797 دیجیتومال 10,348 فروشگاه اینترنتی عمومی 19 مازندران
801 سات کالا 10,271 فروشگاه اینترنتی عمومی 20 آذربايجان شرقي
810 301030 10,061 فروشگاه اینترنتی عمومی 21 خراسان رضوي
812 دست 24 10,036 فروشگاه اینترنتی عمومی 22 خراسان رضوي