نیازمندی عمومی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
5 دیوار 40,591 نیازمندی عمومی 1 تهران
10 شیپور 38,041 نیازمندی عمومی 2 تهران
99 راهنما 30,296 نیازمندی عمومی 3 تهران
113 نیاز روز 29,611 نیازمندی عمومی 4 تهران
133 آفتاب 28,148 نیازمندی عمومی 5 تهران
147 ایران تجارت 27,810 نیازمندی عمومی 6 تهران
221 دست دو 26,171 نیازمندی عمومی 7 تهران
298 نیوآگهی 23,319 نیازمندی عمومی 8 اصفهان
309 100 23,135 نیازمندی عمومی 9 تهران
356 Vip دادزن 15,323 نیازمندی عمومی 10 تهران
436 هدفگیر 13,926 نیازمندی عمومی 11 تهران
513 رسا 12,731 نیازمندی عمومی 12 همدان
541 Vip کاسپین365 12,354 نیازمندی عمومی 13 اصفهان
545 کسب وکار 12,303 نیازمندی عمومی 14 مازندران
549 آگهی 90 12,253 نیازمندی عمومی 15 آذربايجان غربي
615 ریزچه 11,806 نیازمندی عمومی 16 تهران
643 پوبلیک 11,576 نیازمندی عمومی 17 مازندران
676 اد کیش 11,394 نیازمندی عمومی 18 هرمزگان
680 سودچی 11,367 نیازمندی عمومی 19 البرز
689 پل چوبی 11,339 نیازمندی عمومی 20 اصفهان
726 فروش و خرید 11,093 نیازمندی عمومی 21 اصفهان
754 ذوالجلال 10,968 نیازمندی عمومی 22 تهران