1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00

نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟

نماد اعتماد الکترونیکی

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی ، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.با توجه به بررسی هاي انجام گرفته،مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه هاي مجازي به شرح ذیل می باشند :

1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.33

امنیت در اینترنت برای کودکان دبستانی
نکات ایمنی در سنین دبستان

بیش از آن که پلیس فرزندان تان باشید، سعی کنید همراه و یارشان باشید. این کار آنها را به صورت یک شهروند آنلاین مسئولیت پذیر در زندگی، خانه و مدرسه بار می آورد.

1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00

انواع کلاهبرداری و راههای پیشگیری
کلاهبرداري اینترنتی ، کلاهبرداري امروزي !

اصطلاح کلاهبرداري اینترنتی عبارت است از هر طرح کلاهبرداري که در یک یا چند قسمت مختلف تشکیل دهنده اینترنت نظیر اتاقهاي گفتگو ( Chat rooms )،پست الکترونیک ،بردهاي پیغام یا وب سایتها براي ارائه در خواستهاي ساختگی به قربانی مورد نظر داده می شود و یا معاملات ساختگی ( جعلی ) و یا انتقال درآمد حاصل از کلاهبرداري به موسسات مالی و یا موسسات وابسته به این طرح بکار برده می شود.

1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00

واژه ها و اصطلاحات کاربردی موبایلبا هم بدانیم...
جهت افزایش اطلاعات کاربران ایرانی مجموعه ای از واژه ها و اصطلاحات رایج و کاربردی در زمینه گوشی های همراه در زیر آورده شده است.

1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00

آشنایی با برخی از روش هاي کلاهبرداري اینترنتی در ایران
در این قسمت روش هایی را که در کشورمان کلاهبرداران اینترنتی از آن بهره می برند تا سر کاربران اینترنت کلاه بگذارند ، با هم مرور می کنیم ، تا آگاهی و هوشیاري شما نسبت به این افراد بیشتر شود :

1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00

 واژه ها و اصطلاحات رایج در اینترنتباهم بدانیم...

Web Server - وب سرور

  • یک وب سرور کامپیوتري است که تعدادي صفحات وب را در خود داشته و آنها را به کامپیوترهایی که آن صفحات را در خواست می کنند ارائه می دهد. هیچ چیز بسیار ویژه اي در این کامپیوترها وجود ندارد و فقط یک کامپیوتر معمولی است که نرم افزارهاي ویژه اي را اجراء می کند ) .با این وجود یک کامپیوتر به اندازه کافی قوي است.

Shirinpolo 130x400 1
3
400x130
113.gif