1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00
+ کسی که میخواهد پیش برود هیچ وقت نمی ایستد ؛ بنابراین به هیچ کس اجازه ندهید شما را متوقف کند.

نوشته های انگیزشی برای کارآفرینان

+ هدف بدون برنامه ریزی برای آن ، فقط یک آرزو است.

+ کسی که میخواهد پیش برود هیچ وقت نمی ایستد ؛ بنابراین به هیچ کس اجازه ندهید شما را متوقف کند.

 + هرچقدر کمتر افشا کنید ، دیگران بیشتر کنجکاو می شوند.

+ شما مجبور نیستید برای شروع عالی باشید ؛ شما فقط مجبورید شروع کنید تا عالی باشید.

+ یا شما روز را پیش می برید ، یا روز شما را پیش می برد.

+ درجه یک بمانید.

+ با همه چیز خود را مواجه کنید و رشد کنید.

+ جاده های مستقیم ، هرگز رانندگان ماهری نمی سازد.

+ اگر اقبال بیشتری می خواهید ، از فرصت های (موقعیت های) بیشتری استفاده کنید.

+ به تو نشان خواهم داد که چقدر فوق العاده ام.

+ برو بالا (رشد کن).

+ همیشه بهترینی که می توانی انجام بده. چیزی که الآن می کارید ، بعداً درو خواهید کرد.

+ برای اینکه یک خود بهتر داشته باشید ، اول باید با خودتان بودن شروع کنید.

+ با بالارفتن از کوه ، جهان خیلی نمی تواند شما را ببیند ، ولی شما خیلی می توانید جهان را ببینید.

+ اندیشه های خود را تغییر دهید و شما می توانید جهانتان را تغییر دهید.

+ پول را دنبال نکنید. احساس نداشتن نگرانی درباره پول را دنبال کنید.

+ به ما می گویند رویاپرداز (خیال باف) ؛ ولی ما کسانی هستیم که نمی خوابند.

+ اهداف بسیار بزرگ را اگر به افراد کوچک فکر (کوته نظر) بگویید ، ناراحت می شوید.

+ رویاهای بزرگ ، کوچک شروع می شوند.

+ زندگی به عمل و اقدام پاداش می دهد.

+ یک رئیس واقعی ، رئیسی ندارد.

+ با خاطرات بمیرید ، نه با رویاها.

+ قوی باشید.

+ رویاها به کار نمی آیند ، مگر عمل کنید.

+ ما چیزی هستیم که مکرر انجام می دهیم. بنابراین ، عالی بودن یک عمل نیست ، بلکه یک عادت است.

+ شکایت کردن را کنار گذاشته و خودتان را جمع کرده و آماده شوید.

+ به جایزه چشم بدوزید.

+ دلایل را بیابید و عذرها و بهانه ها را کنار بگذارید.

+ بزرگترین کوه ها برای بالارفتن ، آنهایی هستند که ما در ذهنمان قرار دادیم.

+ زندگی ای بسازید که که نیازی به فرارکردن از آن نداشته باشید.

+ سخت کار کنید....فروتن و متواضع بمانید.

+ خودتان را با رویاپردازان ، باوردارندگان ، برنامه ریزان و عمل کنندگان احاطه کنید.

+ در سکوت ، سخت کار کنید و به موفقیت اجازه دهید که سروصدا راه بیاندازد.

+ هیچ پرنده ای اگر با بالهای خودش اوج بگیرد ، خیلی اوج نمی گیرد.

+ سخت کارکردن شما را جایی قرار می دهد که خوش بختی می تواند شما را پیدا کند.

+ من روی قله می ایستم ، چون از آنجا چشم انداز شفاف و واضح است.

+ زمانی که همه چیز به نظر می آید در خلاف جهت شما باشد ، هواپیمایی را به یاد بیاورید که خلاف باد شروع به حرکت می کند ، نه همراه با آن.

+ من متعهد هستم که نسبت به چیزی که دیروز بودم ، شخص بهتری باشم ؛ اندیشه های بهتر...تصمیمات بهتر...عمل های بهتر.

+ رویاهای عالی از رویاپردازان عالی ، همیشه برتر هستند.

+ بگذارید باورهایتان بزرگتر از ترس هایتان باشد.

+ اشتباه را فراموش کن ، درس را به یاد بیاور.

+ من عاشق استشمام بوی موفقیت در صبح هستم.

+ رهبران ، پیروان نمی سازند ؛ رهبران بیشتری می سازند.

+ یک میلیونر در درجه عادی ، 7 منبع درآمد دارد.

+ با عزم بیدار شوید ، با رضایت بخوابید.

+ من می خواهم کل تیمم را برنده ببینم.

+ می بینم...می خواهم...سخت کار می کنم...بدست می آورم.

+ هر داستان موفقیتی با یک رویا شروع شده.

+ اندیشه هایتان را تغییر بدهید....و شما جهانتان را تغییر می دهید.

+ ما متولد نشدیم که فقط صورتحساب ها را پرداخت کنیم و بمیریم.

+ اگر اعمال شما به دیگران القا کرد که بیشتر رویاپردازی کنند ، بیشتر یاد بگیرند و بیشتر شایسته باشند ، شما یک رهبر هستید.

+ برخی افراد خیلی فقیر هستند ، تمام چیزی که دارند پول است.

+ همه زمانی که شما چیزی را که آنها می خواهند دارید ، می خواهند دوست شما باشند.

+ کیفیت ، کیفیت را جذب می کند.

+ برای چیزی که دارید سپاسگزار باشید ؛ آنگاه تا پایان (همیشه) بیشتر خواهید داشت. اگر بر چیزی که ندارید متمرکز شوید ، هرگز و هیچ وقت به اندازه کافی نخواهید داشت.

+ سخت کار کنید...بزرگ رویاپردازی کنید.

+ راه های قدیمی ، درهای جدیدی باز نمی کنند.

+ ما چیزی که می خواهیم را می بینیم.

منبع : _https://www.instagram.com/young_entrepreneurs

کانال رسمی ای سلکت در تلگرام افتتاح شد؛ جهت پیوستن به ما بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://t.me/eselect