آشنایی بیشتر با روند کار ای سلکت
ای سلکت اولین پرتال جامـع سایت های ایرانی است که شرکت رابین دانش خاور زمین بر اساس دانش و سال ها تجربه راه اندازی نموده است. 


روند ثبت سایت در ای سلکت 
1- تکمیل فرم درخواست ثبت سایت
2- قرار گرفتن در نوبت ثبت نام
3- بررسی سایت درخواست کننده

4- ثبت نام در بانک اطلاعاتی ای سلکت
5- انتشار
6- دریافت امتیازات پایه(این امتیاز نهایی نمی باشد.)
7- بروزرسانی امتیاز(دریافت امتیاز کلیه پارامترها در این مرحله صورت می گیرد.)

مواردی که از ثبت سایت خودداری می شود
1- سایت های فیلتر شده توسط مراجع ذیصلاح.
2- سایت های معاند و ضد انقلاب.
3- هرگونه سایت مرتبط با تجارت هرمی.
4- سایت هایی که به نحوی محتوای سایت های فیلتر شده توسط نهادهای ناظر بر اینترنت در ایران را در اختیار کاربران قرار می دهند.
5- تبلیغ فروشگاه های محصولات زناشویی غیر مجاز، روش های عبور از فیلتر و دیگر محصولات غیر مجاز.
6- سایت هایی که بصورت آزاردهنده از پاپ آپ های تبلیغاتی استفاده می کنند.
7-فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی eNamad.

رتبه در ای سلکت 
بر اساس الگوریتم ای سلکت، دو نوع رتبه وجود دارد:
1- رتبه کل : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با تمامی سایت های ثبت شده در ای سلکت محاسبه می شود.
2- رتبه در هر دسته بندی : این رتبه بر اساس مقایسه امتیاز یک سایت با سایت های مشابه در یک دسته بندی موضوعی محاسبه می شود.

امتیاز در ای سلکت
امتیاز سایت ها  بین اعداد 0 تا 100.000 می باشد و بر اساس  امتیازی که کسب می کنند رتبه ی کل و رتبه در هر دسته بندی شان بدست می آید.

روش محاسبه امتیاز
امتیاز سایت ها  در حال حاضر با ورود بیش از 20 پارامتر استاندارد جهانی و ایرانی در الگوریتم ای سلکت بصورت سیستمی محاسبه می شود.

بروز رسانی امتیاز

امتیاز سایت ها هر 24 ساعت یکبار بروز رسانی می شود.