اپراتورهای همراه

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
58 ایرانسل ایرانسل 11,933 اپراتورهای همراه 1 تهران
74 همراه اول همراه اول 10,972 اپراتورهای همراه 2 تهران
85 رایتل رایتل 10,438 اپراتورهای همراه 3 تهران
378 تالیا تالیا 1,698 اپراتورهای همراه 4 تهران