خبرگزاری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
12 باشگاه خبرنگاران جوان باشگاه خبرنگاران جوان 14,694 خبرگزاری 1 تهران
13 خبرگزاری فارس خبرگزاری فارس 14,460 خبرگزاری 2 تهران
16 خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ایسنا 14,029 خبرگزاری 3 تهران
17 خبرگزاری مهر خبرگزاری مهر 13,993 خبرگزاری 4 تهران
21 تسنیم نیوز تسنیم نیوز 13,884 خبرگزاری 5 تهران
26 خبرآنلاین خبرآنلاین 13,571 خبرگزاری 6 تهران
53 ایرنا ایرنا 12,155 خبرگزاری 7 تهران
110 آنا آنا 9,050 خبرگزاری 8 تهران
198 ماد نیوز ماد نیوز 5,444 خبرگزاری 9 تهران