خبری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
24 تابناک 17,148 خبری 1 تهران
27 مشرق نیوز 16,872 خبری 2 تهران
33 عصر ایران 16,477 خبری 3 تهران
67 انتخاب 14,895 خبری 4 تهران
91 پارسینه 13,501 خبری 5 تهران
95 فرارو 13,269 خبری 6 تهران
113 وانا نیوز 12,137 خبری 7 تهران
114 جام نیوز 12,111 خبری 8 تهران
117 روزنو 12,007 خبری 9 تهران
118 پارس نیوز 11,969 خبری 10 آذربايجان شرقي
131 رجا نیوز 11,197 خبری 11 تهران
137 فردا نیوز 11,092 خبری 12 تهران
143 جهان نیوز 10,870 خبری 13 تهران
173 بانکی 9,576 خبری 14 تهران
186 دمادم 9,139 خبری 15 خراسان جنوبي
196 صبحانه آنلاین 8,890 خبری 16 تهران
211 وکیل ملت 8,231 خبری 17 تهران
215 توریسم آنلاین 8,116 خبری 18 تهران
297 ریشه 5,912 خبری 19 تهران
350 پلیم پارت 5,194 خبری 20 خراسان رضوي
377 آرمان اقتصادی 4,874 خبری 21 تهران
432 ایران استارتاپ 4,384 خبری 22 تهران
512 ایران نماکار 3,425 خبری 23 تهران