خبری

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
20 تابناک تابناک 13,897 خبری 1 تهران
29 عصر ایران عصر ایران 13,348 خبری 2 تهران
34 مشرق نیوز مشرق نیوز 13,089 خبری 3 تهران
52 انتخاب انتخاب 12,181 خبری 4 تهران
67 فرارو فرارو 11,256 خبری 5 تهران
78 پارسینه پارسینه 10,806 خبری 6 تهران
87 فردا نیوز فردا نیوز 10,369 خبری 7 تهران
94 جام نیوز جام نیوز 10,037 خبری 8 تهران
108 وانا نیوز وانا نیوز 9,221 خبری 9 تهران
124 روزنو روزنو 8,217 خبری 10 تهران
127 رجا نیوز رجا نیوز 8,125 خبری 11 تهران
129 جهان نیوز جهان نیوز 8,026 خبری 12 تهران
137 پارس نیوز پارس نیوز 7,862 خبری 13 آذربايجان شرقي
168 بانکی بانکی 6,514 خبری 14 تهران
183 صبحانه آنلاین صبحانه آنلاین 6,052 خبری 15 تهران
191 وکیل ملت وکیل ملت 5,668 خبری 16 تهران
202 دمادم دمادم 5,229 خبری 17 خراسان جنوبي
205 توریسم آنلاین توریسم آنلاین 5,082 خبری 18 تهران
266 ریشه ریشه 3,475 خبری 19 تهران
310 پلیم پارت پلیم پارت 2,520 خبری 20 خراسان رضوي
332 ایران استارتاپ ایران استارتاپ 2,082 خبری 21 تهران
336 آرمان اقتصادی آرمان اقتصادی 2,051 خبری 22 تهران
480 ایران نماکار ایران نماکار 1,191 خبری 23 تهران