سینما و تئاتر

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
131 سینما تیکت سینما تیکت 7,971 سینما و تئاتر 1 تهران
287 فیلسین فیلسین 3,037 سینما و تئاتر 2 تهران
311 آریا فیلم آریا فیلم 2,472 سینما و تئاتر 3 البرز
439 نمامگ نمامگ 1,366 سینما و تئاتر 4 تهران