خودرو

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
21 باما 17,333 خودرو 1 تهران
112 ایران کار 12,173 خودرو 2 تهران
141 خودرو بانک 10,985 خودرو 3 تهران
213 ایران پلاک 8,195 خودرو 4 تهران
239 تخت گاز 7,194 خودرو 5 تهران
359 ماشین بازار 5,061 خودرو 6 تهران
405 اتول 724 4,617 خودرو 7 تهران