مجله اینترنتی

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
9 آکا ایران آکا ایران 30,007 مجله اینترنتی 1 تهران
20 بیتوته | مجله اینترنتی بیتوته | مجله اینترنتی 28,451 مجله اینترنتی 2 تهران
35 نمناک | مجله اینترنتی نمناک | مجله اینترنتی 27,106 مجله اینترنتی 3 تهران
46 تبیان | مجله اینترنتی تبیان | مجله اینترنتی 26,320 مجله اینترنتی 4 تهران
54 ویستا | مجله اینترنتی ویستا | مجله اینترنتی 25,902 مجله اینترنتی 5 تهران
66 برترین ها | مجله اینترنتی برترین ها | مجله اینترنتی 25,387 مجله اینترنتی 6 تهران
71 نیک صالحی | مجله اینترنتی نیک صالحی | مجله اینترنتی 25,063 مجله اینترنتی 7 تهران
78 سیمرغ | مجله اینترنتی سیمرغ | مجله اینترنتی 24,815 مجله اینترنتی 8 تهران
90 پرشین وی | مجله اینترنتی پرشین وی | مجله اینترنتی 24,056 مجله اینترنتی 9 تهران
128 نی نی سایت | راهنمای بارداری و بچه داری نی نی سایت | راهنمای بارداری و بچه داری 21,877 مجله اینترنتی 10 تهران
164 نمکستان نمکستان 20,223 مجله اینترنتی 11 تهران
176 زندگیتو | اطلاع رسانی و محتوا زندگیتو | اطلاع رسانی و محتوا 19,836 مجله اینترنتی 12 تهران
178 ایران بانو ایران بانو 19,821 مجله اینترنتی 13 تهران
208 آلامتو آلامتو 18,922 مجله اینترنتی 14 ايلام
243 برگزیده ها | پورتال جامع اینترنتی برگزیده ها | پورتال جامع اینترنتی 17,548 مجله اینترنتی 15 تهران
252 ستاره | اطلاع رسانی و محتوا ستاره | اطلاع رسانی و محتوا 17,256 مجله اینترنتی 16 تهران
254 نارگون | مجله اینترنتی نارگون | مجله اینترنتی 17,204 مجله اینترنتی 17 خراسان رضوي
261 ترمبی | اطلاع رسانی و محتوا ترمبی | اطلاع رسانی و محتوا 17,097 مجله اینترنتی 18 تهران
276 پاراف | اخبار و قوانین کارمندان و کارگران پاراف | اخبار و قوانین کارمندان و کارگران 16,748 مجله اینترنتی 19 اصفهان
286 لاو 98 | عاشقانه ها لاو 98 | عاشقانه ها 16,264 مجله اینترنتی 20 مركزي
295 مامی سایت مامی سایت 16,026 مجله اینترنتی 21 تهران
320 تصویر زندگی تصویر زندگی 15,026 مجله اینترنتی 22 آذربايجان شرقي
342 جدیده جدیده 14,057 مجله اینترنتی 23 تهران
352 ابرتازه ها ابرتازه ها 13,826 مجله اینترنتی 24 كهكيلويه و بويراحمد
353 تفریح فان تفریح فان 13,758 مجله اینترنتی 25 فارس
354 وب نگین وب نگین 13,716 مجله اینترنتی 26 قزوين
356 پرشن ایکسترا پرشن ایکسترا 13,617 مجله اینترنتی 27 لرستان
357 سرمه سرمه 13,603 مجله اینترنتی 28 خوزستان
403 تیپوش | اطلاع رسانی درباره برندها تیپوش | اطلاع رسانی درباره برندها 306 مجله اینترنتی 29 تهران