بانک ها

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
7 بانک ملت بانک ملت 256 بانک ها 1 تهران
12 بانک ملی بانک ملی 217 بانک ها 2 تهران
30 بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد 191 بانک ها 3 تهران
39 بانک سامان بانک سامان 186 بانک ها 4 آذربايجان شرقي
80 بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین 133 بانک ها 5 تهران
83 بانک سرمایه بانک سرمایه 132 بانک ها 6 تهران
93 بانک شهر بانک شهر 125 بانک ها 7 تهران
130 بانک دی بانک دی 89 بانک ها 8 تهران
175 بانک پارسیان بانک پارسیان 46 بانک ها 9 تهران