بانک ها

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
15 بانک ملت بانک ملت 4,384 بانک ها 1 تهران
17 بانک ملی بانک ملی 4,337 بانک ها 2 تهران
29 بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد 3,968 بانک ها 3 تهران
40 بانک شهر بانک شهر 3,668 بانک ها 4 تهران
56 بانک سامان بانک سامان 3,242 بانک ها 5 آذربايجان شرقي
80 بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین 2,774 بانک ها 6 تهران
107 بانک سرمایه بانک سرمایه 2,169 بانک ها 7 تهران
137 بانک دی بانک دی 1,547 بانک ها 8 تهران
154 بانک پارسیان بانک پارسیان 1,235 بانک ها 9 تهران