بانک ها

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
12 بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد 43,936 بانک ها 1 تهران
21 بانک ملی بانک ملی 39,764 بانک ها 2 تهران
24 بانک شهر بانک شهر 39,355 بانک ها 3 تهران
32 بانک سامان بانک سامان 36,562 بانک ها 4 آذربايجان شرقي
71 بانک ملت بانک ملت 30,630 بانک ها 5 تهران
139 بانک پارسیان بانک پارسیان 21,859 بانک ها 6 تهران
150 بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین 21,047 بانک ها 7 تهران
167 بانک دی بانک دی 20,151 بانک ها 8 تهران
206 بانک سرمایه بانک سرمایه 17,934 بانک ها 9 تهران