بانک ها

رتبه کل نام سایت امتیاز گروه رتبه در گروه استان
10 بانک ملت بانک ملت 14,915 بانک ها 1 تهران
19 بانک ملی بانک ملی 13,984 بانک ها 2 تهران
53 بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد 12,160 بانک ها 3 تهران
79 بانک سامان بانک سامان 10,680 بانک ها 4 تهران
98 بانک صادرات بانک صادرات 9,966 بانک ها 5 تهران
103 بانک پارسیان بانک پارسیان 9,746 بانک ها 6 تهران
144 بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین 7,603 بانک ها 7 تهران
176 بانک شهر بانک شهر 6,200 بانک ها 8 تهران
197 بانک سرمایه بانک سرمایه 5,348 بانک ها 9 تهران
270 بانک دی بانک دی 3,487 بانک ها 10 تهران