داتک | سرویس دهنده اینترنت

(0)
بازدید 482
رتبه کل 98
داتک/ سرویس دهنده اینترنت/ تهران

گروه شرکتهای داتک درسال ۱۳۷۱ تحت عنوان یک شرکت رایانه ای به ثبت رسید وفعالیت خودرا درزمینه نرم افزاروشبکه های ارتباطی آغاز نمود. فعالیت رهام داتک به تدریج درزمینه شبکه وارتباطات بیسیم گسترش یافت به گونه ای که درسال ۱۳۷۴ افدام به راه اندازی اولین لینکهای ماهوارهای ودسترسی به اینترنت ازطریق بخش خصوصی نمود. رهام داتک درسال ۱۳۸۰ مجموعه شرکتهایی راتاسیس نمودکه هماکنون تحت عنوان گروه شرکتهای داتک اقدام به ارائه انواع خدمات اینترنتی درسطح کشورمی‌نمایند.

اینک نزدیک به دودهه است که این شرکت به عنوان یکی ازبزرگترین شرکتهای فعال درصنعت ICT، توانایی تامین انواع نیازهای ارتباطی موجود دربازار رادارد وهم اکنون بخش وسیعی ازخدمات اینترنتی درسطح شهرتهران توسط گروه شرکتهای داتک ارائه میشود.

بر اساس پارامتر‌های زیر نظرات خود را اعلام نمایید

امتیاز من به پارامتر‌های فوق را ثبت کن

منابع ترافیکی

Direct Mail Referrals Search Social
69.12% 0.53% 15.50% 14.11% 0.75%

ترافیک بر اساس کشور

Iran United States Netherlands United Kingdom Germany
68.21% 12.87% 6.57% 4.50% 4.07%

شبکه های اجتماعی

Youtube Linkedin Facebook Twitter
51.38% 36.83% 6.14% 5.65%

وب سایت های ترافیک ساز

netfour.ir fa.wikipedia.org
80.00% 20.00%

ترافیک سازی برای سایت ها

sep.shaparak.ir shabakehgostar.net varzesh3.com 90tv.ir caffecinema.com
40.34% 25.92% 15.46% 4.47% 3.50%

محتویات سایت

datak.ir mail.datak.ir login.datak.ir
99.78% 0.11% 0.11%

کلمات کلیدی ارگانیک

درصد ایجاد ترافیک داتک هزینه تجهیزات اینترنت نقطه به نقطه datakir adsl اینترنت datak
100% 39.41% 24.86% 24.86% 3.41% 3.16%

کلمات کلیدی پولی

درصد ایجاد ترافیک
0%

ناشران تبلیغات

سایت های پربازدید توسط کاربران این سایت

bahramshop.ir rahvar120.ir ecare.tct.ir

سایت های مشابه

parsonline.com sabanet.ir shatel.ir asiatech.ir mobinnet.ir iust.ac.ir