داتک | سرویس دهنده اینترنت

(0)
بازدید 450
رتبه کل 129
داتک/ سرویس دهنده اینترنت/ تهران

گروه شرکتهای داتک درسال ۱۳۷۱ تحت عنوان یک شرکت رایانه ای به ثبت رسید وفعالیت خودرا درزمینه نرم افزاروشبکه های ارتباطی آغاز نمود. فعالیت رهام داتک به تدریج درزمینه شبکه وارتباطات بیسیم گسترش یافت به گونه ای که درسال ۱۳۷۴ افدام به راه اندازی اولین لینکهای ماهوارهای ودسترسی به اینترنت ازطریق بخش خصوصی نمود. رهام داتک درسال ۱۳۸۰ مجموعه شرکتهایی راتاسیس نمودکه هماکنون تحت عنوان گروه شرکتهای داتک اقدام به ارائه انواع خدمات اینترنتی درسطح کشورمی‌نمایند.

اینک نزدیک به دودهه است که این شرکت به عنوان یکی ازبزرگترین شرکتهای فعال درصنعت ICT، توانایی تامین انواع نیازهای ارتباطی موجود دربازار رادارد وهم اکنون بخش وسیعی ازخدمات اینترنتی درسطح شهرتهران توسط گروه شرکتهای داتک ارائه میشود.

بر اساس پارامتر‌های زیر نظرات خود را اعلام نمایید

امتیاز من به پارامتر‌های فوق را ثبت کن